Tư vấn pháp luật cho thanh niên công nhân chi hội nhà trọ Tình Bạn Bốn Phương, ấp Phú Hòa, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tháng Mười Một 28, 2011 by Huu Long  
Filed under 2.Tin Tức, 8.Sân Chơi Cuối Tuần

33

Tối ngày 26 tháng 11 năm 2011, Đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền pháp luật cấp tỉnh – dưới sự quản lý và điều hành của Trung tâm Hoạt động thanh niên tỉnh Bình Dương – đã phối hợp với Ban thường huyện Đoàn Bến Cát; BTC thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương” và BTC thực hiện Đề án “Đoàn kết và tập hợp thanh niên tỉnh Bình Dương” huyện Bến Cát và xã Hòa Lợi đã tư vấn pháp luật miễn phí cho thanh niên công nhân chi hội nhà trọ Tình Bạn Bốn Phương, ấp Phú Hòa, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đông đảo thanh niên công nhân chi hội và khu phố đã đến tham dự và đặt câu hỏi trực tiếp các vấn đề liên quan đến luật. Nội dung được thanh niên công nhân quan tâm nhiều nhất là Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; thất nghiệp, lao động và các vấn đề liên quan đến giải quết chế độ về lao động…Ngoài ra, BTC còn phát các laoij tờ gấp về pháp luật cho thanh niên công nhân tham khảo như: Những điều cần biết về Bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; lao động; tiền lương…

Kết thúc buổi tư vấn, Ban tổ chức thống kê được có gần 30 câu hỏi mà thanh niên công nhân đã đặt ra và hầu hết đã được Đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền pháp luật cấp tỉnh trả lời thấu đáo đáp ứng được yêu cầu của thanh niên công nhân của khu nhà trọ.

HỮU LONG

Enter Google AdSense Code Here

Comments are closed.